ธรรมชาติกับชีวิต สิ่งมีชีวิตโดยปัจจุบันนี้ยังคงต้องพึงพากับธรรมชาติ หลายคนคงสงสัยว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

ธรรมชาติแปลกแต่จริง

ธรรมชาติกับชีวิต ธรรมชาตินั้น มีความสำคัญ ต่อสิ่งมีชีวิตอย่างมาก การที่มีธรรมชาติ จึงทำให้มี สิ่งชีวิตเกิดขึ้น เพราะธรรมชาติ สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง ให้เกิดขึ้นทั้งนั้น เราจึงมีชีวิตอยู่ได้ หากบนโลกนี้ ไม่มีธรรมชาติ การมีชีวิตอยู่ก็คงเป็นไปไม่ได้ ธรรมชาติ สร้างสรรสิ่งต่างๆ มากมายบนโลกในนี้

หากพูถึงธรรมชาติ คนเราก็จะนึกถึง ต้นไม้ ใบไม้ ภูเขา ทะเล และสายน้ำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ มีความงดงาม ในรูปแบบของตัวเอง อีกทั้ง ยังสามารถ เยี่ยวยาจิตใจ ฟื้นฟูสภาพร่างกาย และฟื้นฟูจิตใจ ได้ดีอีกด้วย เหมือนกับธรรมชาติมอบพลังให้กับเราได้ 

ธรรมชาติบำบัด การใช้ธรรมชาติ ในการบำบัด เป็นการรักษา โดยการเเพทย์อย่างนึง ซึ่งการเเพทย์ มองว่า การดูเเลร่างกาย และจิตใจ เป็นสิ่งที่ ทำให้คนเรานั้น สามารถ รักษาโรคทุกอย่างได้ ถ้าหากร่างกายของเรา ได้อยู่ในพื้นที่ สภาพเเวดล้อมที่ดี

มีอากาศ ออกซิเจนที่บริสุทธิ์ มีอาหารการกินอยู่ ที่ปลอดภัยไร้สารพิษ ก็จะช่วยให้ร่างกาย ของคนเรานั้น เเข็งเเรงขึ้นได้ และการที่คนเรานั้น ได้อยู่กับธรรมชาติ ยังช่วยเพิ่มให้ความสงบ ของธรรมชาติ ทำให้จิตใจ ของคนเรานั้น รู้สึกสงบ เป็นการรักษาสภาพจิตใจ ไปในตัวด้วย

ธรรมชาติน่าอัศจรรย์ เชื่อไหมว่า ธรรมชาตินั้น สามารถเพิ่มภูมิคุ้มกัน ให้กับคนเราได้ ทำให้คนเรา เจ็บป่วยยากขึ้น 

ภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ หรือ Natural Killer cell  โดยการวิจัยค้นพบ การที่คนเรานั้น ใช้เวลาอยู่กับ ธรรมชาติมากๆ จะช่วยเพิ่ม การเกิดขึ้น ของเซลล์ภูมิคุ้มกัน ในตัวของคนเรา ซึ่งหากคนเรา สามารถอยู่กับธรรมชาติ ยิ่งมากเท่าไหร่

ก็จะช่วยให้ ร่างกายของคนเรานั้น เกิดเซลล์ภูมิคุ้มกัน มากขึ้นเท่านั้น โดยหาก ร่างกายของคนเรา มีเซลล์ตัวนี้มากๆ ก็จะช่วยให้เรานั้น เจ็บป่วยน้อยลง เเต่เซลล์ตัวนี้ จะลงได้ก็ต่อเมื่อ เราเกิดความเครียด หรือหากเรา พักผ่อนไม่เพียงพอ ก็จะทำให้เซลล์ตัวนี้ ลดลงได้เช่นกัน

ธรรมชาติสุดแปลก สีของธรรมชาติ มีอิทธิพลต่อชีวิตคน อย่างไรบ้าง

เรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติ เชื่อหรือไม่ ว่าสีของธรรมชาติ ช่วยทำให้คนเรา มีสมาธิมากขึ้น สีเขียวของใบไม้ สีฟ้าของท้องฟ้า หรือทะเล ช่วยให้คนเรา มีสมาธิมากขึ้น ยกตัวอย่าง สีของธรรมชาติสีเเรก

สีเขียว ส่งผลหรือส่งอิทธิพล ให้กับตัวเราได้ โดยจะให้ความรู้สึกร่มเย็น รู้สึกสบายต่อสายตา รู้สึกผ่อนคลาย จากความเหนื่อยล่า รู้สึกปลอดภัยเมื่อได้มอง ทำให้เกิดความหวัง ส่วนสีที่ 2 คือ สีฟ้า มีอิทธิพลต่อคนเรา โดยการให้ความรู้สึกสงบ รู้สึกความโล่งสบาย รู้สึกความเป็นอิสระ และทำให้จิตใจเย็นลงได้ ช่วยในการหยุดความคิด ความกระวนกระวายได้อย่างดี 

ธรรมชาติแปลกตา เพราะอะไร สีของธรรมชาติถึง สามารถเปลี่ยนแปลงคนเราให้รู้สึกแบบนั้นได้

ทั้งสองสีที่กล่าวมานั้น จัดอยู่ในกลุ่มของสีโทนเย็น ซึ่งเป็นสีที่ส่งผล ต่อการควบคุม ต่อมใต้สมอง ฮอร์โมนในร่างกาย ทำให้อารมณ์ของเรานั้น เกิดความผ่อนคลาย และรู้สึกสงบ รวมไปถึงยังให้ความสดชื่น ทำให้เป็นสีที่เหมาะอย่างมาก กับคนที่ทำงานหนักๆ

เเละเกิดความเครียด สมาธิสั้น โดยเรื่องนี้ เราได้อ้างอิงมาจากการวิจัยของ สวสส. เรื่อง:การออกแบบสภาพแวดล้อมสถานพยาบาลให้เอื้อต่อการเยียวยา ได้พูดถึงเรื่อง อิทธิพลของสี เนื่องจาก 2 สีนี้ เป็นสีที่มาจากธรรมชาติ เช่น ป่าไม้, ต้นไม้, ท้องฟ้า และสายน้ำ 

หากว่าสภาพเเวดล้อมของท่าน ที่อยู่ในขณะนี้ไม่มีสีเขียวอยู่ เราควรเริ่มการปลูกต้นไม้มากขึ้น เพื่อการเพิ่มพื้นที่ของเรา ให้มีสีเขียวมากขึ้น เป็นการฟื้นฟูธรรมชาติ เเละธรรมชาตินี้แหละ จะช่วยให้ท่านนั้น มีร่างกายที่เเข็งเเรง และการปลูกต้นไม้ในตอนนี้ จะช่วยเป็นร่มเงา ให้กับคนรุ่นต่อๆ ไปอีกหลายรุ่น

ธรรมชาติกับชีวิต ปัจจัยทั้ง 4 ของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติทั้งสิ้น

ประโยชน์ของธรรมชาติ ธรรมชาติกับชีวิต ธรรมชาตินั้นมีความสำคัญกับมนุษย์มาอย่างยาวนาน เนื่องจากมนุษย์เกิดท่ามกลางธรรมชาติ จึงต้องปรับตัว ให้เข้ากับธรรมชาติ เพื่อการดำรงอยู่ ในการใช้ชีวิต และมีปัจจัยทั้ง 4 ประการที่มนุษย์ต้องการคือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค 

อีกทั้งการใช้ชีวิต ของคนโดยทั่วไป ยังคงต้องการ สิ่งที่ได้จากธรรมชาติเช่นกัน ธรรมชาติกับศิลปะ ยกตัวอย่าง การหายใจ ซึ่งต้องการ ออกซิเจนจากธรรมชาติ ธรรมชาติ ยังสามารถ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เพราะให้ความรู้สึกสงบ ความสวยและความงดงาม ทำให้รู้สึกสบายใจ

บทสรุป การใช้ชีวิตของคน ก็เสมือนกับการปรุงต้นไม้

ความสำคัญของธรรมชาติ หากเปรียบชีวิตของคนเรานั้น ธรรมชาติกับมนุษย์ ก็เปรียบเสมือกับต้นไม้ ที่สามารถเจริญเติบโตได้ ด้วยตนเอง ต้นไม้ สามารถดูดซึมสารอาหารจากพื้นดิน เลี้ยงลำต้นให้ออกกิ่ง ออกใบ ออกผลผลิต แต่ต้นไม้ที่ถูกปลูกในกระถาง มันจำเป็นต้องเอาชีวิตอยู่รอด เพื่อการเติบโต โดยการดูดซับ สารอาหารต่างๆ จากที่แคบๆ ที่มันมีอยู่ เมื่อถึงเวลา ก็ออกกิ่ง ก็ถูกตัดกิ่งแต่งกิ่งโดยคน ในบางครั้ง ถูกเอาปูนมาพอกตามลำต้น 

ในบางครั้งถูกดัก ด้วยเหล็กให้คดงอ ตามรูปทรงที่ต้องการ แต่สุดท้ายแล้ว การเติบโตของต้นไม้ในกระถาง มันก็สามารถอยู่รอดได้ โดยพยายามแตกรากออกมาให้เต็มกระถาง เพื่อการอยู่รอดและดำรงชีวิตของมัน 

เมื่อถึงเวลาที่รากเต็มกระถาง ต้นไม้มันก็สามารถ อยู่รอดได้โดยธรรมชาติ หากนำไปลงดินมันก็จะเจริญเติบโต เป็นต้นที่สวยงาม แต่หากยังถูกเลี้ยงอยู่ในกระถาง มันก็ไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ 

เปรียบเสมือนกับมนุษย์ ที่ถูกการเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็ก เรียนรู้และเติบโตตามกาลเวลา ได้รับตักเตือนสั่งสอน จากพ่อแม่และครูบาอาจารย์ 

แต่การเจริญเติบโต ของแต่ละคนนั้น แตกต่างกันไป บางคนเกิดบ้านหลังเล็กๆ ไม่ร่ำรวยเงินทอง แต่รู้จักการเรียนรู้เพื่อให้สามารถเผชิญ กับ โลกภายนอกได้

เเต่บางคน เกิดในครอบครัว ที่ร่ำรวยเงินทอง มีบ้านหลังโตๆ แต่ถ้าหาก ไม่ได้รับการปลูกฝัง การเลี้ยงดูและ การสั่งสอนที่ดี เมื่อได้ออกมาเผชิญ กับโลกภายนอก ก็ไม่สามารถ มีชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมได้ 

เพราะฉะนั้นแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นกับตัวคุณ หากว่าคุณรู้จักการเอาตัวรอด และรู้จักการเรียนรู้ คุณก็จะเป็นต้นไม้ที่สามารถเติบโตได้ ข้อควรรู้คือ เราไม่ต้องกังวลว่า จะเจออุปสรรคมากน้อยเพียงใด หากเราคิดจะเรียนรู้ และมองโลกในเเง่ดี รู้จักการเอาตัวรอด ในการใช้ชีวิต บนสังคมใหญ่ มันจะผ่านไปได้อย่างแน่นอน

ธรรมชาติเร้นลับ

ธรรมชาติน่าอัศจรรย์

ธรรมชาติแปลกแต่จริง