ภัยธรรมชาติ น้ำท่วม หนึ่งในภัย ที่เรานั้น ต้องรู้จัก และจะต้องรับมือให้ได้

ภัยธรรมชาติ น้ำท่วม สำหรับเรื่อง ๆ นี้ ถือเป็นเรื่องหนึ่ง ที่สำคัญมาก ๆ ที่เรานั้น จะต้องหาทางรับมือให้ได้ ซึ่งน้ำท่วมนั้น สามารถเรียกได้ง่าย ๆ ว่า อุทกภัย คือ สิ่งที่เกิดจากธรรมชาติ ที่ทำให้เกิดน้ำท่วม และเป็นภัยต่อมนุษย์

ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็น ฝนตก เขื่อนแตก น้ำป่าไหลหลาก ฯลฯ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เรานั้น ไม่สามารถที่จะควบคุม และป้องกันได้ ฉะนั้นแล้ว เราควรที่จะเรียนรู้ และทำความรู้จัก เกี่ยวกับเรื่อง ๆ นี้ เพื่อที่จะปกป้องเรา เมื่อเกิดภัย ๆ นี้ได้นั่นเอง

น้ำท่วมหรือภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น เกิดขึ้นได้อย่างไร ?

น้ำท่วม อาจจะเกิดจาก โลกใต้ทะเล หรืออาจจะเกิดจาก สึนามิ ก็เป็นได้ ซึ่งสิ่งที่เกิดนั้น เป็นการเกิดแผ่นดินไหว ใต้ทะเลนั่นเอง และแน่นอนเลยว่า เรานั้นสามารถที่จะรับมือได้ หากเรานั้น ได้เรียนรู้ เกี่ยวกับภัยต่าง ๆ เหล่านี้ และหากเรานั้น ไม่เรียนรู้

ก็จะทำให้เรานั้น เกิดอันตรายได้ เมื่อมีภัยต่าง ๆ เหล่านี้นั่นเอง อย่างเช่น อุทกภัยในประเทศไทย เมื่อปี 2554 ถือเป็นครั้งหนึ่ง ที่ร้ายแรงมาก ๆ ของไทยเลยนั่นเอง ซึ่งหลาย ๆ คนที่อยู่ในปีนั้น ก็จะทราบกันดี ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ฉะนั้นแล้ว เราควรที่จะเรียนรู้ไว้ จะดีกว่า

ภัยธรรมชาติ น้ำท่วม

ภัยธรรมชาติ น้ำท่วม มีลักษณะการเกิดอุทกภัย อย่างไรบ้าง ?

ลักษณะ ในการเกิดน้ำท่วมนั้น มีหลายอย่างด้วยกัน ซึ่งเรานั้น ก็จะจำแนกได้ประมาณ 3 ลักษณะใหญ่ ๆ ด้วยกัน ซึ่งหากรู้ไว้ จะทำให้เรานั้น แก้ปัญหาได้ง่าย เมื่อเกิดลักษณะต่าง ๆ เหล่านี้นั่นเอง ซึ่งแต่ละลักษณะนั้น จะเป็นอย่างไรบ้าง และพื้นที่เสี่ยง

ของแต่ลักษณะเป็นอย่างไร และมีสาเหตุ เกิดจากอะไร เรามาดูกันเลยดีกว่า

 • ลักษณะน้ำป่าไหลหลาก สาเหตุนั้น จะเกิดจากที่ มีฝนตกหนัก อยู่บนภูเขาสูง และมีน้ำฝน ในปริมาณมาก และทำให้รากไม้ และดินนั้น ไม่สามารถที่จะดูดซับน้ำได้ทัน จึงทำให้น้ำเหล่านั้น ไหลลงสู่ที่ลาดต่ำ อย่างรวดเร็วนั่นเอง พื้นที่เสี่ยงนั้น จะอยู่ที่ บริเวณที่ลาดเชิงเขา ที่ราบลุ่มใกล้ภูเขาสูง และแถวป่าต้นน้ำ
 • ลักษณะน้ำท่วมฉับพลัน สาเหตุนั้นจะเกิดจาก มีฝนตกหนัก อย่างต่อเนื่อง จนไม่สามารถ ที่จะระบายน้ำออกได้ทัน หรือเขื่อน และฝายพังทลาย พื้นที่เสี่ยงนั้น จะเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ ที่ลุ่มต่ำริมน้ำ ทางน้ำไหลผ่าน
  ในเขตเมือง พื้นที่ชายฝั่งทะเล
 • ลักษณะน้ำล้นตลิ่ง อุทกภัย สาเหตุ นั้นจะเกิดจากที่ เนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่อง จนทำให้ระดับน้ำ ในแม่น้ำ มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีสิ่งกีดขวางทางน้ำ ลำน้ำ ตื้นเขิน ส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่ง และท่วมพื้นที่ต่าง ๆ นั่นเอง ในส่วนของพื้นที่เสี่ยงนั้น จะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ริมฝั่งแม่น้ำ

ภัยธรรมชาติ น้ำท่วม สามารถที่จะเตรียมการรับมือ ได้หรือไม่ และควรทำอย่างไร ?

อุทกภัย วิธีป้องกัน วิธีง่าย ๆ ที่จะทำในการเตรียมตัวนั้น มีทั้งหมด 4 วิธีง่าย ๆ ด้วยกัน เพื่อที่จะป้องกัน เมื่อเกิดภัยน้ำท่วมนั่นเอง ซึ่งจะมีวิธีดังต่อไปนี้

 1. คอยติดตาม ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาพอากาศ และปริมาณน้ำ ในพื้นที่ ซึ่งจะเป็น พยากรณ์อากาศ , ประกาศเตือนภัยเกี่ยวกับระดับน้ำ , ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย เป็นต้น ซึ่งหากดูแล้ว คาดว่าจะเกิดเหตุ ก็ให้พร้อมปฏิบัติตามคำ เตือนอย่างเคร่งครัด
 2. สังเกตุ ความผิดปกติต่าง ๆ เกี่ยวกับทางธรรมชาติ เช่น ระดับน้ำในแม่น้ำ , การเพิ่มสูงขึ้นของน้ำในลำน้ำ , ลำน้ำมีสีขุ่นเหมือนกันสีดิน , ฝนกตกหนักต่อเนื่อง เป็นต้น หากสังเกตพบสัญญาณดังกล่าว ให้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย อย่างใกล้ชิด จะได้เตรียมพร้อมรับมือ และอพยพหนีภัย ทันท่วงที
 3. จัดเตรียมสิ่งของจำเป็น ไว้ใช้ในช่วงน้ำท่วม
 4. ป้องกัน น้ำท่วมบ้าน โดยกำจัดขยะ มิให้อุดตันท่อน้ำ ทางระบายน้ำ กำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อให้น้ำ ไหลผ่านได้โดยสะดวก

เชื่อเลยว่าหากเรานั้น ได้เตรียมตัว เมื่อเกิดภัยแล้วนั้น เราจะไม่ตื่นตะหนก และจะสามารถ ที่จะรับมือได้ทันอีกด้วย ป้องกันไว้ ดีกว่าแก้ทีหลัง อย่างแน่นอน

ภัยธรรมชาติ น้ำท่วม

การปฏิบัติตน เมื่อเกิดอุทกภัย ในกรณีที่เรานั้น อาศัยอยู่ที่บ้าน ควรทำอย่างไรบ้าง ?

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เราสามารถที่จะรับมือได้อยู่ ซึ่งจะมีอยู่ 4 วิธีด้วยกัน ในการปฏิบัติ เมื่อเกิดน้ำท่วม ซึ่งจะต้องทำตาม วิธีดังต่อไปนี้

 1. ไม่ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ในบริเวณที่น้ำท่วมสูง และมีกระแสน้ำไหลเชี่ยว เช่น การเล่นน้ำ การจับสัตว์น้ำ การทำการเกษตร เป็นต้น เพราะหากเราทำกิจกรรมดังกล่าวนั้น อาจจะทำให้เรานั้น จมน้ำได้ เพราะระดับน้ำนั้น มีความไม่แน่นอน ทำให้ไม่ควรจะอยู่ ในที่บริเวณน้ำท่วมนาน ๆ หากไม่จำเป็น
 2. ตัดกระแสไฟฟ้า เรื่องนี้นั้น ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ๆ ในการที่เรานั้น จะต้องปิดสวิตช์ไฟ สับคัตเอาท์ทันที เมื่อมีน้ำท่วมเข้ามาในบ้าน ไม่อย่างนั้น อาจจะเกิด กระแสไฟฟ้ารั่ว และทำให้ถูกไฟฟ้าดูดได้
 3. ขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็นขึ้นที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้า และสิ่งของมีค่าต่าง ๆ ให้พ้น จากระดับน้ำท่วม รวมถึงอพยพสัตว์เลี้ยงของเรานั้น ไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย
 4. ไม่ควรที่จะเข้าใกล้ แนวสายไฟ และเสาไฟฟ้าทั้งหลาย และห้ามสัมผัส วัตถุต่าง ๆ ที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า อย่างเด็ดขาด เพราะอาจจะทำให้ มีไฟฟ้ารั่ว และจะทำให้ โดยไฟดูดกันอีกด้วย อันนี้นั้น ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ๆ อย่างหนึ่ง

สุดท้ายนี้หวังว่า บทความของเว็บเรานั้น จะเป็นประโยชน์ต่อทุก ๆ ท่าน ไม่มากก็น้อย และเรานั้น ยังมีบทความดี ๆ ต่าง ๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เรื่องลึกลับ เกี่ยวกับป่า หรือจะเป็นเรื่องของข้อสงสัยอย่าง น้ำพุร้อน คืออะไร ซึ่งทางเว็บของเรานั้น

ก็มีคำตอบต่าง ๆ เหล่านี้ มาให้กับทุก ๆ ท่านอีกด้วย หากสนใจ ก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลกันได้เลย

รู้จักเอ็กซ์ตรีม

บาคาร่าที่ดีที่สุด

เมนูเด็ดจากร้านเด็ด

บาคาร่าออนไลน์

ธรรมชาติสุดแปลก