โลกใต้ทะเล เรียนรู้ วิถี แห่งโลกใต้น้ำ สีสัน แห่ง สายน้ำ

โลกใต้ทะเล ภายใต้ท้องทะเล อันลึกลับ ยังมีสิ่งต่างๆ ทั้งที่มีชีวิต และไม่มีชีวิต อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจาก พื้นที่โลกของเรา มีส่วนที่เป็นพื้นน้ำ มากกว่าพื้นดิน ถึง 1 ใน 4 ส่วน ดังนั้น ใต้ท้องทะเล จึงมีสิ่งที่ เรายังไม่รู้ อีกมากมาย สึนามิ

โลกใต้ทะเล

จากการสำรวจ ของนักวิทยาศาสตร์ หลายต่อหลายคน เราก็ยังไม่สามารถ ที่จะสำรวจ พื้นที่ใต้ท้องทะเล ได้หมด เนื่องจากว่า ทะเลมีความลึก และเมื่อมีความลึกมากๆ ความกดดัน ของอากาศ จะมีมาก ทำให้เป็นอันตราย ต่อมนุษย์ เรื่องลึกลับ เกี่ยวกับป่า

แต่อย่างไรก็ตาม ก็ได้มีการสำรวจ พื้นที่ใต้ท้องทะเล เป็นจำนวนมากแล้ว ทำให้เราได้ทราบว่า ยังมี อะไรอีกมากมาย ที่อยู่ใต้ท้องทะเล อันลึกลับแห่งนี้ อยู่อีกมากมาย มีทั้งความสวยงาม และความพิษวง ที่เกิดขึ้น ภายใต้ท้องทะเล ภัยธรรมชาติ น้ำท่วม 

โลกใต้ทะเล แหล่งท่องเที่ยว แห่งใหม่ ที่ควรไป ศึกษาและสัมผัส สักครั้งในชีวิต ?

ปัจจุบันนี้ โลกใต้ท้องทะเล หลายจุด กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่มีใว้ ให้นักท่องเที่ยว ได้ไปชื่นชม และสัมผัส กับ ธรรมชาติ ใต้ท้องทะเล ที่งดงาม ชมฝูงปลา นานาชนิด ที่แหวกว่าย ไปมา ในท้องทะเลแห่งนี้ น้ำพุร้อน คืออะไร

โลกใต้ทะเล

ที่มีสีสัน และความงดงาม เป็นอย่างมาก นอกจากฝูงปลา ทะเลที่แหวกว่ายไปมาแล้ว นักท่องเที่ยว ยังจะได้เห็น และสัมผัสกับ เหล่าประการัง ที่สวยงาม ที่ขึ้นในท้องทะเล ที่เป็นที่อยู่อาศัย ของปลาต่างๆ ในท้องทะเล น้ำตกสวย

นอกจากจะเป็นที่อยู่ ที่หลบภัย ของสัตว์ใต้ทะเลแล้ว ประการัง ยังเป็นแหล่งอาหาร ของเหล่าสัตว์ ใต้ท้องทะเล แห่งนี้ อีกด้วย การที่เรา ได้มีโอกาส ไปชื่นชม และไปสัมผัส กับสิ่งเหล่านี้ เราต้องมีข้อห้าม หรือการกำหนด กฎกติกาด้วย โดยการที่เราจะไม่ ทำร้าย สิ่งเหล่านั้น น้ำใสในหนอง

โลกใต้ทะเล การฟื้นตัว ของโลกใต้ท้องทะเล หลังจากเกิด การแพร่ระบาด ของโควิด 19

โลกใต้ท้องทะเล ของเรา เสื่อมโทรม เป็นอย่างมาก หลังจากที่มนุษย์ ของเรา ได้เข้าไป สัมผัส ทำให้ สิ่งต่างๆ ที่อยู่ใต้ท้องทะเล ความเสียหาย เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ ที่ตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจ เราก็ทำให้ เกิดความเสียหาย ต่อท้องทะเล น้ำตกจากเขา

การใช้ชีวิต ของเราเอง นี่แหละคือปัญหาใหญ่ ที่ทำให้ ธรรมชาติ ใต้ท้องทะเล ที่เคยสวยงาม ถูกทำลาย ให้เสื่อมสภาพไป ขยะ คือตัวการร้าย ที่ทำให้ สัตว์ โลกใต้ท้องทะเล ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะพวกพลาสติก ต่างๆ ที่ใช้แล้ว 

หลังจากที่ เกิดการระบาด ของโลก จากเชื้อไวรัส โควิด 19 ทำให้มนุษย์เรา ต้องกักตัว อยู่แต่ในบ้าน และมีมาตรการ ต่างๆ เข้ามา มากมาย ทำให้ ธรรมชาติ ได้เกิดการพักตัว ไม่ถูกมนุษย์เราคุกคาม เป็นเวลา หลายเดือน ทำให้ ธรรมชาติ ใต้ท้องทะเลกลับมา งดงามดังเดิม

โลกใต้ทะเล สถานที่ ท่องเที่ยว แห่งใหม่ ที่นักท่องเที่ยวนิยม ในการท่องเที่ยวใต้นำ้

การดำน้ำ อยู่ใต้ท้องทะเล นอกจากการออกสำรวจ ทางธรรมชาติแล้ว ยังมีการท่องเที่ยว ที่ต้องดำน้ำลงไป เพื่อการท่องเที่ยวด้วย โดยจะมีไกด์ หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถ พานักท่องเที่ยว ดำน้ำ ดูความสวยงาม ใต้ท้องทะเล

ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไป ก็จะเป็นการดำน้ำ ดูประการัง และฝูงปลา ในจุด ที่กำหนด ไม่ดำน้ำ ใช้เพียงแค่ หน้ากาก ดำน้ำเท่านั้น ใช้สำหรับการท่องเที่ยว แบบล่องเรือยังเกาะต่างๆ ที่มีความสวยงาม ไม่ต้องเรียนดำน้ำ ก็สามารถ ที่จะดูประการัง และฝูงปลาได้

และการท่องเที่ยว อีกรูปแบบหนึ่ง คือการดำน้ำทะเลลึก แบบนี้เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว ที่สามารถดำน้ำได้ ผ่านการเรียนดำน้ำมาแล้ว เพราะต้องใช้อุปกรณ์ ในการดำน้ำ รวมทั้งใช้ออกซิเจนด้วย โดยจะมีจุดให้นักท่องเที่ยว ได้ดำน้ำลึก ลงไปดูความสวยงามนั้น

เราควรช่วยกัน ดูแล และรักษาสิ่งแวดล้อม ทางธรรมชาติ ให้อยู่กับเรานานๆ

เป็นที่ทราบกันดีว่า ตัวการที่ทำให้ ธรรมชาติ ถูกทำลาย นั้นคือ มนุษย์ เราเอง เพราะมนุษย์ เป็นตัวการสำคัญ ในการทำให้ ธรรมชาติถูกทำลาย ไม่ว่าจะมาจาก ความตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจ ก็ตาม เราต้องตระหนักให้ดีว่า การใช้ชีวิตของเรา มีผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม หรือไม่

บางครั้งเรื่องเล็กๆ น้อยๆ จากการใช้ชีวิต ของเรา ก็สามารถที่จะทำร้าย ธรรมชาติ อันสวยงาม ของเราได้ จากสถานการณ์ ของโลก ที่เกิดการระบาด ของไวรัส โควิด 19 ทำให้โลกของเราได้หยุดพัก และฟื้นตัวเอง ขึ้นมา

ทำให้ธรรมชาติต่างๆ กลับมาสวยงามได้ อีกครั้ง เราต้องช่วยกัน อนุรักษ์ ธรรมชาติเหล่านี้ ให้อยู่คู่กับโลกของเรา ไปให้นานแสนนาน ถ้ามีการท่องเที่ยว หรือชอบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เราก็ควรเปลี่ยนมาเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ กันดีกว่า

เราควรที่จะ ใส่ใจ ในการท่องเที่ยว โดยที่ไม่ทำร้าย ธรรมชาติ ท่องเที่ยวเพื่อความสวยงาม ท่องเที่ยวเพื่อการชื่นชม มองในรูปของศิลปะ ที่สวยงาม สิ่งเหล่านี้ จะอยู่กับโลกของเรา ไปได้อีกนาน แสนนาน ให้ลูกหลาน ได้ชื่นชม ความสวยงาม ของธรรมชาติ ไปตลอด